• Historia

     • Początki Szkoły

     • Na mocy ustawy Wielopolskiego o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim z dnia 20 maja 1862 r. autorstwa rzecznika nauki i oświaty, Józefa Korzeniowskiego, dnia 1 października tegoż roku ufundowano w Łęczycy Szkołę Powiatową Pedagogiczną, czyli Seminarium Nauczycieli Elementarnych. Jednocześnie przy tym Zakładzie Kształcenia Nauczycieli zorganizowano Wzorową Szkołę Elementarną zwaną "Wzorówką". Z niej to wywiodła się znana później w okresie międzywojennym i w latach 1945-1967 Szkoła Ćwiczeń tzw. "Ćwiczeniówka", którą dnia 1 stycznia 1967 roku przemianowano na Szkołę Podstawową nr 4.

     • Dlaczego Maria Konopnicka?

     • Wybór imienia szkoły został podyktowany następującymi faktami:  

      • w Bronowie, a później w Gusinie, wioskach położonych na obrzeżach Ziemi Łęczyckiej, Maria Konopnicka przebywała 15 lat, gdzie poznawała życie wsi, stanowiącej jej główne tworzywo literackie.
      • szkoła nasza w wyborze imienia, biorąc pod uwagę twórczy dorobek, ideały i więzi z regionem Poetki Ludu i Orędowniczki skrzywdzonych, gorąco pragnęła, aby szlachetne i wielkie imię Marii Konopnickiej w poetyckim kształcie patronowało naszej zbiorowości szkolnej i zostało zaakceptowane w symbolice sztandarowego godła.
      • Maria Konopnicka, w celach poznawczych oraz dla odprężenia fizycznego i psychicznego, urządzała zwykle w niedziele całodzienne wędrówki konne do pobliskich miast, a m.in. do Łęczycy, w której według miejscowego przekazu ubierała się w renomowanej pracowni krawieckiej pani Kraśkiewicz, mieszkającej w gmachu ponorbertańskim, przy ulicy Panieńskiej.
      • w Łęczycy, jak podaje Jan Kurasiński w Ziemi Łęczyckiej z 1959 roku nr 1, w domu na rogu Wodnej i Pocztowej, Maria Konopnicka brała udział w haftowaniu sztandaru powstańczego.