• Konto bankowe

    • Konto Rady Rodziców

    • KONTO RADY RODZICÓW BANK PKO BP
     Nr rachunku: 19 1020 3440 0000 7602 0221 5457