• Patron

    • Patronka Naszej Szkoły

    • Nasza szkoła otrzymała imię Marii Konopnickiej 21 listopada 1981 roku. Motywacja wyboru właśnie takiego imienia została podyktowana następującymi faktami:
     W 1982 roku przypadała 40 rocznica urodzin Poetki oraz 120 rocznica jej przybycia do Bronowa z okoliczności wyjścia za mąż w roku 1862 za dziedzica tejże wsi, Jarosława Konopnickiego.
     W Łęczycy w domu na rogu Wodnej i Pocztowej, Konopnicka brała udział w haftowaniu sztandaru powstańczego.
     W Bronowie, a później w Gusinie, wioskach położonych na obrzeżu Ziemi Łęczyckiej, Konopnicka przebywała znaczny okres czasu, bo aż 15 lat, gdzie poznawała życie wsi, stanowiącej jej główne tworzywo literackie. 


     „Wieszczko Ludu, pozostań z nami,
     W sercach, w śpiewie, mowie ojczystej,
     W łączności z ludzkimi węzłami, 
     W życia prawdzie, w miłości czystej”
     Marian Idrian