• Informacje

    • Rada Rodziców

    • Rada Rodziców działa na podstawie art. 83-84 Ustawy z dnia 14 grudnia
     2016r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005). Rada Rodziców jest
     autonomiczną reprezentacją rodziców wybraną w demokratycznych
     wyborach. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców dzieci
     (po jednym z każdej klasy) w szkole.
     Składka na rok szkolny 2023/2024 wynosi:
     1. jedno dziecko w naszej szkole - 70,00 zł.
     2. dwoje dzieci w naszej szkole - pierwsze dziecko - 70,00 zł.,
     drugie dziecko - 50,00 zł.
     3.troje dzieci w naszej szkole - pierwsze dziecko - 70,00 zł.,
     drugie dziecko - 50,00 zł., trzecie dziecko – 30,00 zł.
     KONTO RADY RODZICÓW BANK PKO BP
     Nr rachunku: 19 1020 3440 0000 7602 0221 5457

     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęczycy roku szkolnym
     2023/2024
     Prezydium:
     Przewodnicząca – Aleksandra Szczepaniak
     Wiceprzewodnicząca – Eliza Gębicka
     Sekretarz – Małgorzata Krzyżaniak
     Skarbnik – Edyta Marchewa
     Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

     KOMISJA REWIZYJNA:
     1.
     2.
     3.
     Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

     Wykaz przedstawicieli Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:
     I A – Edyta Marchewa
     II A – Izabela Zuchniewicz
     III A – Dominika Woźniak
     IV A – Marlena Pawlak
     V A – Aleksandra Szczepaniak, Eliza Gębicka
     VI A – Małgorzata Krzyżaniak
     VI B – Marlena Grabowska
     VII A – Małgorzata Karlikowska-Antosiak
     VII B – Ewa Cieślińska
     VIII A – Beata Oleksiewicz